Գնել նվեր–քարտ

Նվեր–քարտը կուղարկվի ստացողին դրա համար Ձեր վճարելուց անմիջապես հետո։

Ես գիտեմ, որ ներ–քարտերը ենթակա չեն վերադարձման։